Tuyên truyền

Phát động cán bộ, hội viên, nông dân phòng chống dịch bệnh Covid-19

23/03/2021 15:13

Từ ngày 17/3/2021 đến nay Hội Nông dân các cấp trong toàn thị xã đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  trong cán bộ, hội viên, nông dân với các nội dung

Triển khai nghiêm túc, đẩy đủ nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến từng người dân, từng hộ gia đình các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã; các khuyến cáo của ngành y tế.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân mình, gia đình và cộng đồng; thực hiện tốt các biện pháp “3 trước” (Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; chuẩn bị phương án, vật tư trước), “4 tại chỗ”(Lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và thông điệp 5K”(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Vận động toàn dân cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone, phần mềm khai báo y tế, tạo điều kiện thuận lợi để truy vết nhanh nhất trong công tác phòng, chống dịch khi có tình huống phát sinh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi Hội, tổ Hội ở khu dân cư, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm để thông báo với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Phối hợp cùng cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát đột xuất, không báo trước đối với việc không đeo khẩu trang, đo thân nhiệt tại các nơi tập trung đông người; các khu được phép cách ly tập trung; giám sát các ngành chức năng trong thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đặc biệt là ngoài thực hiện 05 nội dung nêu trên, để phát động phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn hệ thống Hội trên địa bàn Tân Châu, Hội Nông dân các cấp trong thị xã thực hiện mô hình “Tổ lực lượng nòng cốt của Hội giám sát, rà soát, nắm thông tin người lạ về địa phương”, để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ sở y tế trong công tác khai báo thông tin dữ liệu cá nhân. Thông qua mô hình, tổ viên phụ trách địa bàn, tổ chức tuyên truyền đến 100% cán bộ, hội viên, nông dân thị xã, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh,từng bước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Văn Hoàng  - Tân Châu