Tuyên truyền

Phát huy công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động cán bộ-hội viên-nông dân tham gia BHXH, BHYT

13/03/2019 09:44

Toàn tỉnh hiện có 47.531 hội viên-nông dân tham gia BHYT tự nguyện tăng 350,2% so với năm 2017

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân và BHXH tỉnh trong năm 2018; Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành phố phối hợp BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ-hội viên-nông dân (CB-HV-ND) tham gia  BHXH, BHYT đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, Hội còn phối họp với cơ quan Báo, Đài địa phương, trang website của Hội để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa khi tham gia BHXH, BHYT tự nguyện, biểu dương những đơn vị có cách làm hay mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động CB-HV-ND tham gia BHXH, BHYT.

 Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ Hội 152 xã, phường, thị trấn, đồng thời lồng ghép tuyên truyền vận động hội viên tham gia BHYT đến chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân và tổ hợp tác với 1.614 cuộc có 49.639 HV-ND tham dự.

Quang cảnh hội nghị triển khai chính sách BHXH, BHYT cho CB-HV-ND

Tham gia với UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức 12 cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, có 1.500 HV-ND tham dự. Qua đó, cung cấp HV-ND nhiều thông tin liên quan đến quyền lợi khi tham gia BHYT khi khám chữa bệnh thông tuyến đối với tuyến xã, huyện, mức đóng BHYT cho từng cá nhân và cả hộ gia đình, tỷ lệ giảm trừ khi tham BHYT hộ gia đình, cách điều chỉnh thông tin cá nhân ghi trên thẻ khi bị sai thông tin, việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh... Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho HV-ND về quyền lợi và nghĩa vụ; chế độ khi tham gia BHXH, BHYT. Từ kết quả công tác tuyên truyền, hiện toàn tỉnh có 47.531 HV-ND tham gia BHYT, tăng 350,2% so với năm 2017.

Đ/c Diệp Thành Bu-Phó Giám đốc BHXH tỉnh tham dự hội nghị đối thoại trực tiếp với CB-HV-ND về chính sách BHXH, BHYT

Phát huy kết quả phối hợp, trong năm 2019 Hội Nông dân và BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HV-ND tích cực tham gia BHXH, BHYT, song song với việc tập huấn nâng cao kiến thức về các văn bản, chủ trương, chính sách mới liên quan về BHXH, BHYT đến cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở; tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp đến HV-ND, các lớp tập huấn cho cán bộ huyện, xã, cộng tác viên làm đại lý thu xã, phường; trong đó chú trọng ở các xã điểm nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ kết quả phối hợp vận động CB-HV tham gia BHXH, BHYT. Định kỳ sơ kết khen thưởng biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác vận động CB-HV-ND tham gia BHXH, BHYT trong năm./.

Ngọc Dung
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020