Tuyên truyền

Phú Tân: Tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi giống, cây trồng vụ Thu Đông 2021.

02/09/2021 09:41

Thực hiện Công văn 2667/UBND-VP  ngày 12/8/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân về việc thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi họp lệ tuần ngày 09/8/2021.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2021; Hội Nông dân huyện phối hợp Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Tập đoàn Lộc trời tổ chức tuyên truyền cho Tổ hợp tác, Chi tổ hội, đại diện nông dân việc chuyển đổi giống, cây trồng gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân.

Trước hình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản và đời sống của người dân. Huyện chỉ đạo các ngành, tổ phản ứng nhanh cần tập trung hỗ trợ cho nông dân thu hoạch Hè Thu và tạo điều kiện thuật lợi cho nông dân tiêu thu nông sản; đồng thời chủ động xuống giống vụ Thu Đông năm 2021 đảm bảo kế hoạch.

Theo báo cáo ngành chức năng vụ Hè Thu bà con nông dân sản xuất nhiều loại giống, lúa, nếp; trong đó, đa số giống nếp CK 92, hiện tại thương lái mua giá giao động từ 4.300đ -4.400đ/kg so một số giống khác như: Nếp Long An, lúa OM 18, Đài Thơm 8… thì giá nếp CK 92 thấp hơn, nông dân sản xuất không có lợi nhuận.

Để tiếp tục sản xuất vụ Thu Đông và những năm sắp tới, Hội Nông dân huyện khuyến cáo bà con nông dân cần nghiên cứu, lựa chọn những giống phù hợp với thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường, đồng thời tích cực tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã), và ký kết hợp đồng tiêu thu nông sản.

Thông qua đó, đa số nông dân rất đồng tình với chủ trương của huyện về chuyển đổi giống, cây trồng gắn với nhu cầu thị trường và liên kết tiêu thu nông sản trong thời gian tới. Bà con cũng kiến nghị hiện nay giá vật tư nông nghiệp tăng cao, Nhà nước nên có chính sách bình ổn giá; quy hoạch vùng sản xuất nếp, lúa phù hợp; kêu gọi Doanh nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời bố trí lực lượng thực hiện sớm khâu chốt giá, lúa, nếp và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nông dân tham gia hợp đồng liên kết ngày càng nhiều hơn.

Hội Nông dân huyện cũng kêu gọi bà con nông dân và nhân dân chia sẽ những khó khăn, chung sức, chung lòng phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

 

Lê Văn Ẩn