Tuyên truyền

Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” phường Mỹ Thạnh – TP. Long Xuyên

30/10/2018 08:07

Trước đó, Hội Nông dân phường Mỹ Thạnh phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Mỹ Thạnh là tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên và tuân thủ theo quy định của Nhà nước.

Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) gồm 3 thành viên. Khi đi vào hoạt động, các CLB định kỳ sinh hoạt 1 tháng 1 lần. Thành viên CLB sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về pháp luật và tham gia tích cực vào việc tiếp công dân, hòa giải các mâu thuẫn ngay trong nội bộ nông dân ở cơ sở, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên nông dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay phường Mỹ Thạnh đã có 02 CLB nông dân với pháp luật.

Hồng Hạnh
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020