Tuyên truyền

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn

22/10/2020 10:35

Ngày 22/10/2020, tại An Giang, Trung tâm Môi trường nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Trung Tâm Tư vấn Pháp luật - Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn.

Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn

Tại đây, 100 học viên là cán bộ Hội Nông dân 2 huyện Thoại Sơn, Châu Thành được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ rừng; Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020; Chương trình phối hợp số 48 của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023; một số phương pháp xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường nông thôn; quản lý, thu gom và xử lý thải rắn; thu gom và xử lý nước thải; kỹ năng truyền thông thu gom xử lý rác thải và bảo vệ môi trường nông thôn; vai trò của Hội Nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới; thực trạng và chủ trương giải pháp trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chất thải trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Sau tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên về công tác bảo vệ môi trường đến hội viên nông dân, hạn chế tình trạng xử lý rác thải không đúng quy định vùng nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí về mô trường trong xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.

Trước đó, Trung tâm Môi trường nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Trung Tâm Tư vấn pháp Luật - Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn tại TP. Châu Đốc, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, TP. Long Xuyên với 300 học viên tham dự

TVB