Tuyên truyền

Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

01/04/2021 16:39

Ngày 26/3/2021. Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, giúp cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phổ biến đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tổ chức và Thể lệ của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” để cán bộ, hội viên, nông dân trong cơ quan, đơn vị và địa phương nắm rõ; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi; xem đây là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

Thể lệ Cuộc thi: Tại đây

Địa chỉ trắc nghiệm:  https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx

Kim Thùy