Tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 -20/8/2021).

18/08/2021 08:47

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát nội dung, hoạt động nêu trong Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Đồng thời, cần quan tâm một số vấn đề cụ thể sau.

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tải File tại đây

BBT