Tuyên truyền

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy HIV/AIDS và bạo lực gia đình

18/09/2019 07:57

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy HIV/AIDS và bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, nông dân từ đó góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời về tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Vừa qua Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Xây dựng phong trào (PV05) Công an tỉnh và Trung Tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền có trên 560 hội viên nông dân tham dự, thông qua sinh hoạt Chi Tổ hội, câu lạc bộ nông dân (CLB.ND) trên địa bàn Tp. Long Xuyên, Châu Thành, Tri Tôn, Phú Tân… nội dung tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy HIV/AIDS; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác giữ gìn an ninh trật tự và các thủ đoạn tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp cùng Ban Xã hội Dân số và gia đình Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức được 06 lớp truyền thông cho hơn 945 cán bộ, hội viên nông dân về công tác bình đẳng giới và bạo lực gia đình.

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm, hướng dẫn các biện pháp, hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho hội viên nông dân, nhằm hạn chế và ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; giúp hội viên nông dân hiểu rõ hơn về thực trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em hiện nay và có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những người thân và bảo vệ chính bản thân mình. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phòng ngừa, hạn chế các tệ nạn xã hội ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trường Sang.

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020