Chi tiết văn bản
Số/Ký hiệu: 209-KH/HNDT
Ngày ban hành: 2021-08-13 00:00:00.0
Loại văn bản: Kế Hoạch
Cơ quan ban hành: HND Tỉnh
Người ký:
Trích yếu: KH triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06 của BBT vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
File: KH_thuc_hien_CT_06_của_BBT_49324.pdf