Chi tiết văn bản
Số/Ký hiệu: 3317-CV/HNDTƯ
Ngày ban hành: 2021-10-05 00:00:00.0
Loại văn bản: Đề Cương
Cơ quan ban hành: HND TW
Người ký: Phạm Tiến Nam
Trích yếu: Đề cương truyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết văn tộc
File: De_cuong_TT_ngay_Dai_doan_ket_1_88527.pdf