Chi tiết văn bản
Số/Ký hiệu: CV/HNDT
Ngày ban hành: 2019-07-16 00:00:00.0
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: HND Tỉnh
Người ký: Nguyễn Văn Nhiên
Trích yếu: V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng
File: CV-HNDT_17899.PDF