Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 142-KH/HNDT 06/08/2020 KH to chuc Hoi thi Can bo Hoi gioi tinh An Giang lan thu I nam 2020 HT_85697.pdf
2 556 06/05/2020 Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020 06_(559CV-HNDT)__Tuyen_Truyen__5-2020_65916.pdf
3 535-CV/HNDT 08/04/2020 Tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 90_nam_truyen_thong_Dang_55512.pdf
4 517-CV/HNDT 18/03/2020 Tăng cường tuyên truyền phòng chống Covid-19 10_(517CV-HNDT)_Phong,_Chong_Benh_Covid-19_64798.pdf
5 136/TB-VPUBND 16/03/2020 Phong chong Covid-19 Covid-19_An_Giang_53159.pdf
6 463-CV/HNDT 24/12/2019 “V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020”. Cv_01_79129.pdf
7 93 KH/HNT 17/10/2019 Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở 93-KH-HNDT_81193.pdf
8 796/UBND-KTN 19/08/2019 V/V đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2-9 và khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh 796_UBND-KTN_70995.pdf
9 81/KHPH-HND-SVHTTDL 13/08/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2019 81_KHPH-HND-SVHTTDL_45063.pdf
10 760-CV/HNDTW 24/07/2019 V/v tuyên truyền hoạt động vi phạm của tàu khảo sát Hải Dương 8 Trung Quốc 760CV-HNDTW_05674.pdf
11 CV/HNDT 16/07/2019 V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng CV-HNDT_17899.PDF
Thông tin tìm kiếm