Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 486-kh-hndtw 20/07/2023 Kế hoạch Tổ chức vòng thi Bán kết, Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc + 486-kh-hndtw_kh_to_chuc_vong_thi_ban_ket_chung_ket_ht_nha_nong_dua_tai_98124.pdf
2 305-KH-HNDT 09/09/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022) + KH-HNDT_99126.pdf
3 304-KH/HNDT 08/09/2022 Kế hoạch Hội thi "Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu" tỉnh An Giang lần thứ V năm 2022 + 15_304KH-HNDT_Kh_Hoi_thi_san_pham_NN_tieu_bieu_52485.pdf
4 303-KH/HNDT 08/09/2022 Kế hoạch tổ chức Phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2022 + 14_303KH-HNDT_KH_to_chuc_Phien_cho_Nong_san_an_toan_19763.pdf
5 301KH-HNDT 05/09/2022 Kế hoạch triển khai cuộc thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" + 301KH-HNDT_KH_trien_khai_thuc_hien_cuoc_thi_46191.pdf
6 280-KH/HNDT 05/05/2022 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Tuyên dương NDSX-KD giỏi lần thứ XIX giai đoạn 2019-2022 + KH_NDSX-KD_16557.pdf
7 162-HD/HNDT 14/04/2022 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 + HD_DH_chi_hoi_cac_cap_72057.pdf
8 36-HD/BTGTU 30/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + HD_tuyen_truyen_190_AG_41621.pdf
9 279-KH/HNDT 28/03/2022 Kế hoạch phát động thi đua năm 2022 + KH_phat_dong_thi_dua_13009.pdf
10 160-HD/HNDT 09/03/2022 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân Sản xuất - Kinh doanh giỏi 3 cấp giai đoạn 2019-2022 + HD_to_chuc_DH_NDSXKD_gioi_26843.pdf
11 261/KH-HNDT-VIETTELAG 09/03/2022 Kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử năm 2022 + KH_phoi_hop_Viettel_23801.pdf
Thông tin tìm kiếm