Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 210-KH/HNDT 08/01/2023 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay + KH_thong_tin_tuyen_truyen_phong_chong_covid-19_02563.pdf
2 3317-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết văn tộc + De_cuong_TT_ngay_Dai_doan_ket_1_88527.pdf
3 3318-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng + De_cuong_TT_ngay_Dan_van_cua_dang_1_80664.pdf
4 218-KH/HNDT 28/09/2021 Đề Cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)
5 01/KH-BTC 16/09/2021 Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương + KH_don_cong_dan_tinh_AG_21019.rar
6 417/TTT-PCTN 13/09/2021 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (đến hết ngày 04/10/2021) + HT_phap_luat_PCTN_77234.rar
7 992/UBND-NC 13/09/2021 Đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" + Cong_van_ubnd_tinh_thi_truc_tuyen_luat_canh_sat_bien_57129.pdf
8 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG 10/09/2021 Công văn về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 + 2214_Cong_van_ho_tro_tre_em_anh_huong_Covid-19_38924.pdf
9 2799/BCĐ-KGVX 09/09/2021 Công văn quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg + 2799_tang_cuong_thuc_hien_cach_ly_xa_hoi_86147.pdf
10 206-KHPH/SNN và HND 30/08/2021 Kế hoạch phối hợp năm 2021 giữa Sở NN&PTNT và Hội Nông dân tỉnh An Giang + TUYEN_TRUYEN_VAN_DONG_NONG_DAN_TO_CHUC_SAN_XUAT_34852.pdf
11 209-KH/HNDT 13/08/2021 KH triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06 của BBT vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới + KH_thuc_hien_CT_06_của_BBT_49324.pdf
Thông tin tìm kiếm