Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 248-KH/HNDT 19/01/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.... + KE_HOACH_DAI_HOI_NDG_39662.pdf
2 245-KH/HNDT 06/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + KH_190_NAM_09247.pdf
3 244-KH/HNDT 31/12/2021 Kế hoạc tổ chức Hội thi nhà nông đau tài toàn tỉnh năm 2022 + Ke_hoach_..._nha_nong_dua_tai_91586.pdf
4 3317-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết văn tộc + De_cuong_TT_ngay_Dai_doan_ket_1_88527.pdf
5 3318-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng + De_cuong_TT_ngay_Dan_van_cua_dang_1_80664.pdf
6 218-KH/HNDT 28/09/2021 Đề Cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)
7 01/KH-BTC 16/09/2021 Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương + KH_don_cong_dan_tinh_AG_21019.rar
8 417/TTT-PCTN 13/09/2021 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (đến hết ngày 04/10/2021) + HT_phap_luat_PCTN_77234.rar
9 992/UBND-NC 13/09/2021 Đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" + Cong_van_ubnd_tinh_thi_truc_tuyen_luat_canh_sat_bien_57129.pdf
10 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG 10/09/2021 Công văn về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 + 2214_Cong_van_ho_tro_tre_em_anh_huong_Covid-19_38924.pdf
11 2799/BCĐ-KGVX 09/09/2021 Công văn quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg + 2799_tang_cuong_thuc_hien_cach_ly_xa_hoi_86147.pdf
Thông tin tìm kiếm