Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 205-KH/HNDT 07/06/2023 Kế hoạch tuyên truyền, vận động HV-ND tổ chức SX-KD trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển KT-XH KH_TUYEN_TRUYEN_VAN_DONG_ND_TO_CHUC_SX_48441.pdf
2 210-KH/HNDT 08/01/2023 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay KH_thong_tin_tuyen_truyen_phong_chong_covid-19_02563.pdf
3 01/KH-BTC 16/09/2021 Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương KH_don_cong_dan_tinh_AG_21019.rar
4 417/TTT-PCTN 13/09/2021 Phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (đến hết ngày 04/10/2021) HT_phap_luat_PCTN_77234.rar
5 992/UBND-NC 13/09/2021 Đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" Cong_van_ubnd_tinh_thi_truc_tuyen_luat_canh_sat_bien_57129.pdf
6 1016/STTTT-KHTC 12/09/2021 Tuyên truyền mô hình Tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19 1016-stttt–khtc.signed_93078.pdf
7 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG 10/09/2021 Công văn về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 2214_Cong_van_ho_tro_tre_em_anh_huong_Covid-19_38924.pdf
8 2799/BCĐ-KGVX 09/09/2021 Công văn quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg 2799_tang_cuong_thuc_hien_cach_ly_xa_hoi_86147.pdf
9 206-KHPH/SNN và HND 30/08/2021 Kế hoạch phối hợp năm 2021 giữa Sở NN&PTNT và Hội Nông dân tỉnh An Giang TUYEN_TRUYEN_VAN_DONG_NONG_DAN_TO_CHUC_SAN_XUAT_34852.pdf
10 209-KH/HNDT 13/08/2021 KH triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06 của BBT vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới KH_thuc_hien_CT_06_của_BBT_49324.pdf
11 208-KH/HNDT 10/08/2021 KH phát triển các mô hình kinh tế hợp tác năm 2021 kh_phat_trien_kinh_te_hop_tac_2021_52447.pdf
Thông tin tìm kiếm