Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới nâng cao năm 2021

16/12/2021 17:02

Chiều ngày 16/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên - nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn; Lãnh đạo UBND xã và Hội Nông dân xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên, Tây Phú - huyện Thoại Sơn và Tà Đảnh - huyện Tri Tôn. Đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trị hội nghi.

Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh được phát huy và nâng cao tính hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới nâng cao năm 2021

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về nông thôn mới nâng cao năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên - nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Cụ thể của kế hoạch sẽ đầu tư cho Thới Sơn - huyện Tịnh Biên và Tây Phú - huyện Thoại Sơn với mô hình đèn đường giao thông nông thôn, Tà Đảnh - huyện Tri Tôn với mô hình Camera An ninh…

TVB