Xây dựng nông thôn mới

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 7 tháng đầu năm 2017 của Tỉnh

12/12/2017
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất công nghiệp đạt được những kết quả.

Trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, toàn tỉnh thu hoạch được 134.300 ha lúa Hè Thu, đạt 57,8% diện tích xuống giống, năng suất 5,39 tấn/ha (Cùng kỳ thu hoạch 68% diện tích xuống giống); Hoa màu thu hoạch 16.890 ha, đạt 75,6% diện tích xuống giống. Theo kế hoạch vụ Thu Đông năm 2017, toàn tỉnh xuống giống 167.000 ha lúa và 16.843 ha hoa màu. Đến nay, các địa phương đã xuống giống được 19.200 ha, đạt 11,5% và 2.440 ha hoa màu, đạt 14,48% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Giá heo hơi trong tháng đã tăng trở lại, tuy nhiên người chăn nuôi vẫn chưa có lãi, đàn nuôi vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Ước tính, đàn heo toàn tỉnh có khoảng 112 ngàn con, bằng 93,35% so cùng kỳ.

Lâm nghiệp. Bước vào mùa mưa, ngành Lâm nghiệp tập trung công tác trồng, dặm rừng. Trong tháng, phát hiện 2 vụ chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật, nâng số vụ vi phạm từ đầu năm đến nay lên 30 vụ, tăng 3 vụ so cùng kỳ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 81 vụ (hơn 250 lượt người) vào rừng bắt chim, cò tại khu vực rừng tràm Trà Sư.

Thủy sản. Giá cá tra nguyên liệu đang ở mức khá cao, nhưng do lo ngại giá cả không ổn định nên tiến độ thả nuôi và thu hoạch còn thấp so thời điểm cùng kỳ. Ước tính 7 tháng, sản lượng cá tra thu hoạch được khoảng 135 ngàn tấn, bằng 96,13% so cùng kỳ. Bước vào mùa nước nổi, sản lượng thuỷ sản khai thác tự nhiên đạt khá. Tính chung 7 tháng, ước sản lượng khai thác khoảng 12 ngàn tấn, bằng 99,81%, trong có, sản lượng cá khoảng 5.974 tấn (chiếm 49,03%), bằng 99,88% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp. Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp - TTCN so cùng kỳ tăng 5,94%; Trong đó ngành khai khoáng tăng 16,01% so cùng kỳ; chế biến, chế tạo tăng 6,02%; sản xuất, phân phối điện và nước đá tăng 0,83%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,68%. Giá trị sản xuất 7 tháng năm 2017 theo giá thực tế đạt 26.356,4 tỷ đồng, tăng 1.571,9 tỷ đồng so cùng kỳ và theo giá so sánh 2010 đạt 20.800,2 tỷ đồng, tăng 1.916,4 tỷ đồng so cùng kỳ.

Theo: VP UBND