Tuyên truyền

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

14/06/2019 21:05

Sáng ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh An Giang cho trên 300 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cơ sở

Nhằm giúp cán bộ Hội các cấp nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn kiện đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lân thứ VII thông qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023, những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 208-2023.

Đ/c Võ Chí Hùng-Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo bài trong hội nghị

Các đại biểu tham dự đã được triển khai những nội dung trọng tâm gồm: Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Đ/c Lê Hùng Cường-Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo bài trong hội nghị

Qua đó, giúp cán bộ Hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ các cấp Hội trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các cấp Hội; đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên để tạo sự tin tưởng, thống nhất giữa ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết trong nhiệm kỳ.

Đ/c Nguyễn Minh Đức-Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo bài trong hội nghị

Sau hội nghị này, Hội Nông dân các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại địa phương cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tháng 6/2019.

Ngọc Dung
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường