Tuyên truyền

Nhiều hoạt động đột phá trong thực hiện Nghị quyết Hội

26/02/2020 22:04

Nhằm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động các cấp Hội trong thực hiện Nghị quyết TW và Tỉnh Hội trong năm. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Hội Nông dân 4 huyện Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú và Phú Tân.

Nhìn chung các đơn vị huyện Hội đã triển khai cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Hội trong năm 2020 như: tổ chức triển khai Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành TW Hội về "xây dựng Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp"; "tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên"; "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Đ/c Nguyễn Văn Nhiên-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu trong buổi làm việc với Hội Nông dân các huyện

Bên cạnh đó, các các cấp Hội đã hoàn thành việc bầu ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở theo hướng dẫn tỉnh; triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2020-2022; kế hoạch phát động thi đua và xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và doanh nhân nông thôn; kế hoạch vận động hội viên-nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới…song song đó Hội Nông dân các cấp còn lựa chọn những hoạt động đột phá, nổi bật trong năm 2020 để thực hiện cụ thể Huyện Châu Phú phát huy hiệu quả trong việc xây dựng mô hình tổ hợp tác (THT nuôi lươn xã Ô Long Vỹ, THT trồng nấm rơm xã Bình Long) tiến tới thành lập mô hình hợp tác xã theo đề án mô hình tổ hợp tác (THT) đi lên hợp tác xã (HTX); phối hợp ngân hàng Liên Việt hỗ trợ nông dân vay vốn không cần thế chấp, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, tạo điều kiện nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng diện tích, phát triển sản xuất, tăng thu nhập; đặc biệt là việc phối hợp với các các ngân hàng, tổ chức tín dụng, hỗ trợ kinh phí phụ cấp chức danh Chi hội trưởng địa phương. Từ đó, tạo động lực Chi hội trưởng có thêm nguồn thu nhập, an tâm công tác; xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ nông dân, gắn với xây dựng mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp. Huyện Chợ Mới với việc thành lập mô hình hội quán từ mô hình CLB.ND, giúp nông dân trao đổi thông tin thị trường, giải quyết vấn đề đầu ra nông sản, thông qua việc kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ. Đẩy mạnh công tác chăm lo HV-ND và con em HV-ND nghèo bằng cách hỗ trợ thẻ BHYT. Huyện Phú Tân vận động nông dân xây dựng mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp, hướng tới xây dựng mô hình CLB.ND từ doanh nhân nông thôn và nông dân giỏi, nông dân sáng tạo kỹ thuật; hướng dẫn nông dân thành lập nhóm hộ cùng ngành nghề, từng bước giúp nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, gắn kết tiêu thụ hàng hóa.

 Đ/c Nguyễn Văn Trí-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới  phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh

Có thể nói, đây là những hoạt động đột phá mà các cấp Hội Nông dân đã và sẽ triển khai thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội Nông dân đề ra trong năm; thể hiện vai trò chủ thể của Hội Nông dân trong chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích cho nông dân; cùng với việc củng cố phát triển tổ chức Hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thời gian tới.

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân các huyện-thị-thành trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thường trực Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm, một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm gắn với chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận, trong đó cần chú trọng:

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, thông qua công tác dạy nghề, xây dựng mô hình, gắn kết hỗ trợ tín dụng, củng cố phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội.

Ban Điều hành quỹ hỗ trợ nông dân nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ, việc đối ứng nguồn vốn giải ngân từ nguồn quỹ HTND các cấp.

Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với quy hoạch vùng, chuỗi giá trị, từ đó phối hợp các công ty, cửa hàng, siêu thị, phương tiện thông tin truyền thông Báo, Đài, trang web Hội Nông, tăng cường quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn nông dân tiếp cận thị trường, từng bước tiêu thụ đầu ra sản phẩm nông sản cho nông dân.

Đề xuất UBND tỉnh ban hành chỉ thị mới về củng cố và phát triển mô hình CLB.ND, THT thời gian tới.

Với việc tin giản bộ máy biên chế cơ sở, Tỉnh Hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách trong chăm lo củng cố và duy trì chức danh Chi hội trưởng thời gian tới.

Thành lập tổ công tác là bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong việc hỗ trợ, hướng dẫn Hội Nông dân các huyện-thị-thành các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội địa phương./.

Ngọc Dung
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường