Tuyên truyền

Tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19

06/08/2020 11:20

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STTTT ngày 04/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về Thông tin và Truyền thông thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone.

Công văn số 2841 của Bộ Thông tin và Truyền thông:                      Click xem chi tiết 

Công văn số 67 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang:    Click xem chi tiết

Giới thiệu ứng dụng Bluezone:             Click xem chi tiết

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Bluezone:    Click xem chi tiết

 

Truy cập Webiste:  https://www.bluezone.gov.vn

                             https://ncovi.vn/

 

 

Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới