Kinh tế - xã hội
  • Giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Mỹ Đức

    Vừa qua, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Đức, tổ chức giải ngân vốn cho 10 hộ gia đình phục tráng nhãn xưa của địa phương. Đến dự giải ngân vốn có ông Huỳnh Ngọc Vỵ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện.