Kinh tế - xã hội
  • Tăng thu nhập từ việc trống ổi xen cây nhãn

    Thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao đang là hướng đi tích cực của nhiều nông dân tại xã Bình Phú - huyện Châu Phú.