Phong trào nông dân
  • Hội Nông dân Tri Tôn với nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên

    Nhằm giúp hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã có nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh... góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.

Nông nghiệp – Nông thôn
  • Luôn đồng hành và hỗ trợ nông dân

    Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, kịp thời động viên, hướng dẫn cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.